Klienti Název Kód Sigla Verze Kramerius Uživatelské rozhraní Vybrané Dokumenty Stránky Knihy Periodika Mapy Grafiky Nahrávky Archiválie Hudebniny Rukopisy Články Sbírky Poslední přírustek OAI Provider HTTPS
K UI DK Ic android black Ic ios black Česká Digitální knihovna cdk 5.4.2_cdk https://cdk.lib.cas.cz 23 | 23 16 471 | 134 147 7 963 653 | 40 314 390 11 315 | 124 674 815 | 2 819 1 750 | 2 447 30 | 31 13 | 408 113 | 113 1 901 | 3 119 534 | 536 100 088 | 157 447 11 18.10.2019 09:43 4
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Moravská zemská knihovna mzk BOA001 5.4.2 https://kramerius.mzk.cz http://www.digitalniknihovna.cz 25 | 25 41 977 | 221 628 8 851 811 | 56 418 003 18 587 | 193 852 1 037 | 2 930 9 216 | 11 052 11 833 | 11 835 167 | 689 548 | 548 349 | 481 240 | 241 57 176 | 81 813 33 22.10.2019 05:43 0
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové svkhk HKA001 5.4.2 https://kramerius4.svkhk.cz https://kramerius.svkhk.cz 18 | 20 1 808 | 3 448 706 118 | 1 608 684 1 678 | 3 154 130 | 294 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 35 18.10.2019 09:16 4
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Knihovna Akademie věd ČR knav ABA007 5.4.2 https://kramerius.lib.cas.cz https://kramerius.lib.cas.cz 15 | 15 684 | 4 215 1 555 734 | 3 526 254 572 | 4 005 112 | 209 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 37 844 | 60 783 72 18.10.2019 09:43 4
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Židovské muzeum v Praze zmp ABE323 5.4.2 http://kramerius4.jewishmuseum.cz 0 | 2 117 | 154 49 089 | 176 177 111 | 128 6 | 26 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 18.07.2019 09:18 96
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní muzeum nm ABA010 5.4.2 http://kramerius.nm.cz http://kramerius.nm.cz 12 | 14 294 | 358 550 777 | 563 007 4 | 5 45 | 47 0 | 0 0 | 0 244 | 305 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 7 200 7 17.10.2019 13:48 5
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd cuni_fsv ABD103 5.4.2 http://kramerius.fsv.cuni.cz http://kramerius.cuni.cz/fsv 5 | 5 66 | 123 403 309 | 872 554 9 | 36 54 | 84 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 3 0 | 0 1 30.05.2019 11:50 145
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní technická knihovna ntk ABA013 5.4.2 https://kramerius.techlib.cz https://kramerius.techlib.cz 14 | 15 563 | 2 085 196 157 | 503 107 543 | 2 061 19 | 23 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 17 04.10.2019 14:15 18
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Lesnický a myslivecký digitální archiv lmda 5.4.2 http://lesnickaprace4.cust.ignum.cz:8080 http://lmda.silvarium.cz 0 | 0 2 | 2 80 141 | 80 141 0 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 19.01.2019 18:05 276
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický vugtk 5.4.2 https://kramerius.vugtk.cz 0 | 0 3 | 15 71 578 | 125 469 0 | 3 3 | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 06.06.2019 15:29 138
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light DiFMOE d 5.4.2 http://kramerius.difmoe.eu 15 | 15 3 615 | 3 644 1 709 882 | 1 714 379 1 005 | 1 033 228 | 228 11 | 11 2 235 | 2 236 0 | 0 133 | 133 0 | 0 3 | 3 0 | 0 8 17.10.2019 14:18 5 http://oai.difmoe.eu
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta cuni_lf ABD134 5.4.2 http://kramerius.lf1.cuni.cz http://kramerius.cuni.cz/lf1 0 | 0 24 | 25 14 514 | 14 514 22 | 22 2 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 24.06.2019 11:10 120
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Muzeum Jindřichohradecka mjh JHE301 5.4.2 http://kramerius.mjh.cz 0 | 0 1 | 7 66 | 59 691 1 | 1 0 | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 77 0 09.09.2019 10:20 43
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Uměleckoprůmyslové museum v Praze upm ABE310 5.4.2 http://kramerius.upm.cz http://kramerius.upm.cz 1 | 11 1 | 11 11 652 | 60 219 0 | 0 1 | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 27.11.2018 17:12 329
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Univerzita Karlova cuni ABC013 5.4.2 https://kramerius.cuni.cz http://kramerius.cuni.cz/uk/ 0 | 0 73 | 143 789 | 28 598 16 | 85 0 | 0 55 | 56 2 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 16.10.2019 11:43 6
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Krajská knihovna v Pardubicích kkp PAG001 5.4.2 http://kramerius.knihovna-pardubice.cz:8089 http://kramerius.knihovna-pardubice.cz:8080/ 0 | 0 11 | 57 12 547 | 128 751 10 | 39 1 | 18 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 25.09.2019 15:52 27
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Městská knihovna v Praze mlp ABG001 5.4.1 http://kramerius4.mlp.cz https://digitalniknihovna.mlp.cz 3 | 3 5 237 | 9 213 787 535 | 1 429 562 3 162 | 5 778 58 | 221 0 | 0 0 | 0 0 | 107 0 | 0 2 017 | 3 107 0 | 0 0 | 1 31 15.10.2019 13:42 7
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Knihovna Antonína Švehly uzei ABA009 5.4.1 https://kramerius.uzei.cz 2 | 2 1 454 | 1 545 315 994 | 381 887 1 411 | 1 498 43 | 47 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 30.09.2019 08:36 22
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní knihovna České republiky nkp ABA000 5.4.0 http://kramerius5.nkp.cz http://kramerius5.nkp.cz 31 | 31 25 992 | 202 236 9 210 789 | 57 798 345 24 286 | 197 417 784 | 3 054 564 | 1 307 0 | 0 0 | 0 0 | 0 358 | 458 0 | 0 0 | 0 17 22.10.2019 03:07 0
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Národní archiv nacr ABE343 5.4.0 http://kramerius.nacr.cz 6 | 6 32 | 32 92 867 | 92 867 13 | 13 19 | 19 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 14.06.2018 07:26 495
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem svkul ULG001 5.3.9 https://kramerius.svkul.cz 5 | 18 161 | 1 048 77 411 | 496 101 157 | 916 3 | 34 1 | 98 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 19.06.2019 16:05 125
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Digitální studovna Ministerstva obrany ČR dsmo 5.3.9 https://kramerius.army.cz 12 | 12 1 404 | 1 413 1 299 031 | 1 299 448 1 234 | 1 243 169 | 169 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 68 119 | 68 119 8 19.10.2019 04:19 3
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní filmový archiv nfa ABC135 5.3.9 http://library.nfa.cz 13 | 13 44 | 251 13 728 | 411 152 25 | 91 19 | 160 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 3 508 5 27.02.2019 14:57 237
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně kfbz ZLG001 5.3.9 http://dlib.kfbz.cz http://dlib.kfbz.cz 36 | 36 125 | 733 67 698 | 368 572 122 | 660 3 | 73 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 474 0 11.02.2019 10:49 253
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Vysoká škola ekonomická v Praze vse ABA006 5.3.9 https://kramerius.vse.cz 0 | 0 568 | 1 063 85 573 | 160 350 567 | 1 062 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 10.10.2019 18:18 12
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích cbvk CBA001 5.3.8 http://kramerius.cbvk.cz 24 | 33 1 683 | 1 939 1 590 614 | 2 554 141 555 | 646 225 | 301 903 | 992 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 724 | 4 809 4 16.10.2019 11:56 6
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Městská knihovna Česká Třebová mkct UOG505 5.3.6 https://k5.digiknihovna.cz 7 | 7 21 | 21 21 861 | 21 861 5 | 5 4 | 4 12 | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 21.12.2017 11:00 670
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská vědecká knihovna v Liberci kvkli LIA001 5.3.6 http://kramerius.kvkli.cz 5 | 10 212 | 4 285 699 692 | 1 595 205 191 | 4 223 21 | 62 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 19.08.2019 17:41 64
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě svkos OSA001 5.3.6 https://camea2.svkos.cz 19 | 22 646 | 1 923 361 597 | 687 255 558 | 1 764 86 | 153 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 5 0 | 0 18 479 | 20 252 22 09.10.2019 12:58 13
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Vysočiny kkvhb HBG001 5.3.6 http://kramerius.kkvysociny.cz http://kramerius.kkvysociny.cz 0 | 0 262 | 1 681 164 333 | 470 249 222 | 1 605 40 | 76 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 11 17.09.2019 10:00 35
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vsup ABD024 5.3.6 https://kramerius.vsup.cz 0 | 0 35 | 97 4 373 | 8 485 35 | 97 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 24.05.2019 07:39 151
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Středočeská vědecká knihovna v Kladně svkkl KLG001 5.3.4 http://kramerius.svkkl.cz 14 | 18 239 | 1 923 78 026 | 417 511 210 | 1 662 28 | 256 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 5 0 | 0 0 | 2 1 24.05.2019 09:32 151
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní lékařská knihovna nlk ABA008 5.3.4 http://kramerius.medvik.cz 0 | 0 853 | 6 377 753 010 | 1 703 998 671 | 6 100 182 | 277 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 11 662 | 20 838 0 10.01.2019 12:13 285
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Vědecká knihovna v Olomouci vkol OLA001 5.3.3 http://kramerius.kr-olomoucky.cz 18 | 27 899 | 1 021 1 959 441 | 3 322 201 381 | 402 92 | 188 300 | 304 16 | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 0 110 | 111 8 696 | 52 431 8 22.10.2019 10:45 0
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Karlovy Vary kkkv KVG001 5.3.3 http://k4.kr-karlovarsky.cz 4 | 6 319 | 782 78 622 | 190 142 311 | 767 8 | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 19.07.2017 14:19 825
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Západočeské muzeum v Plzni zcm PNE303 5.3.3 http://kramerius.zcm.cz 1 | 10 2 | 42 20 345 | 488 520 0 | 0 2 | 42 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 05.05.2016 13:26 1265
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Mendelova univerzita v Brně mendelu BOD006 5.3.2 http://kramerius4.mendelu.cz 6 | 6 516 | 1 131 189 716 | 218 152 516 | 655 0 | 0 0 | 476 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 02.10.2016 18:56 1115
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje svkpk PNA001 5.1.1-SNAPSHOT http://k4.svkpl.cz 0 | 0 1 | 79 8 830 | 470 542 0 | 37 1 | 42 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 324 207 0 02.10.2018 18:00 385
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Muzeum východních Čech v Hradci Králové mvchk HKE302 4.6.2 http://k4.muzeumhk.cz ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ?
Detail

Posledni obnova 22.10.2019 08:02:31