Klienti Název Kód Sigla Verze Kramerius Uživatelské rozhraní Vybrané Dokumenty Stránky Knihy Periodika Mapy Grafiky Nahrávky Archiválie Hudebniny Rukopisy Články Sbírky Poslední přírustek OAI Provider HTTPS
K UI Alt Ic android light Ic ios light Muzeum východních Čech v Hradci Králové mvchk HKE302 4.6.2 http://k4.muzeumhk.cz ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ?
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Moravská zemská knihovna v Brně mzk BOA001 5.7.2 https://kramerius.mzk.cz http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/ 23 | 25 53 557 | 249 964 7 594 215 | 61 556 143 22 185 | 211 969 731 | 3 588 9 530 | 12 686 18 819 | 18 822 171 | 689 548 | 548 1 330 | 1 418 240 | 241 11 337 | 81 845 85 25.01.2022 18:38 1
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní knihovna České republiky nkp ABA000 5.7.2 https://www.ndk.cz https://www.ndk.cz 31 | 31 33 897 | 226 410 11 459 920 | 66 528 305 30 385 | 218 326 1 281 | 4 347 1 531 | 2 938 0 | 0 0 | 0 0 | 0 700 | 799 0 | 0 0 | 0 31 25.01.2022 18:32 1
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Česká Digitální knihovna cdk 5.4.4_cdk https://cdk.lib.cas.cz https://cdk.lib.cas.cz 23 | 23 22 716 | 146 466 9 814 233 | 44 333 732 17 201 | 134 329 1 098 | 3 386 1 757 | 2 455 24 | 25 13 | 2 399 113 | 113 1 976 | 3 223 534 | 536 138 583 | 219 884 15 21.01.2022 16:41 5
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Katalóg digitálnej knižnice snk MT001 https://onk.snk.sk https://onk.snk.sk/ 0 | 0 19 415 | 222 489 3 649 681 | 39 332 268 12 567 | 167 064 125 | 2 578 4 | 469 5 114 | 49 268 ? | ? ? | ? 17 | 127 1 588 | 2 983 5 596 | 700 775 22 26.01.2022 07:01 0
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Univerzita Karlova cuni ABC013 5.7.2 https://kramerius.cuni.cz http://kramerius.cuni.cz/uk/ 0 | 0 14 270 | 14 586 49 302 | 145 335 143 | 459 14 | 14 14 113 | 14 113 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 7 26.01.2022 01:35 0
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Městská knihovna v Praze mlp ABG001 5.7.2 https://kramerius4.mlp.cz https://digitalniknihovna.mlp.cz 3 | 3 5 464 | 9 555 885 868 | 1 657 954 3 311 | 6 075 85 | 249 0 | 0 0 | 0 0 | 107 0 | 0 2 068 | 3 124 0 | 0 0 | 1 31 25.01.2022 15:41 1
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light DiFMOE d 5.5.0 https://kramerius.difmoe.eu 15 | 15 4 728 | 4 757 2 000 087 | 2 004 587 1 003 | 1 031 250 | 250 11 | 11 3 282 | 3 283 0 | 0 179 | 179 0 | 0 3 | 3 0 | 0 9 20.01.2022 07:25 6 http://oai.difmoe.eu
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Digitální studovna Ministerstva obrany ČR dsmo 5.5.0 https://kramerius.army.cz https://digitalnistudovna.army.cz 0 | 0 3 411 | 3 426 2 155 964 | 2 159 801 3 210 | 3 224 193 | 194 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 8 | 8 0 | 0 273 370 | 273 370 12 12.01.2022 08:51 14
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Knihovna Antonína Švehly uzei ABA009 5.7.2 https://kramerius.uzei.cz http://dk.uzei.cz 2 | 2 2 662 | 2 748 528 232 | 587 747 2 599 | 2 682 63 | 66 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 25.01.2022 16:01 1
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové svkhk HKA001 5.7.2 https://kramerius4.svkhk.cz https://kramerius.svkhk.cz 18 | 20 2 592 | 4 499 862 177 | 1 921 392 2 450 | 4 166 142 | 333 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 36 08.12.2021 13:22 49
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Knihovna Akademie věd ČR knav ABA007 5.7.2 https://kramerius.lib.cas.cz https://kramerius.lib.cas.cz 15 | 15 2 108 | 6 391 1 821 966 | 4 238 823 1 968 | 6 148 139 | 241 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 64 824 | 95 677 77 24.01.2022 13:25 2
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích cbvk CBA001 5.3.8 https://kramerius.cbvk.cz 26 | 33 2 024 | 2 318 1 657 206 | 2 797 371 809 | 956 231 | 311 925 | 992 0 | 0 0 | 0 0 | 0 59 | 59 0 | 0 749 | 5 525 4 19.01.2022 09:59 7
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní lékařská knihovna nlk ABA008 5.5.0 https://kramerius.medvik.cz 0 | 0 1 759 | 7 551 1 013 160 | 1 949 277 897 | 6 585 213 | 317 0 | 0 649 | 649 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 14 206 | 26 395 0 14.12.2021 15:37 43
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Vědecká knihovna v Olomouci vkol OLA001 5.3.3 https://kramerius.kr-olomoucky.cz 24 | 27 1 382 | 1 468 3 084 702 | 3 495 612 740 | 776 162 | 207 353 | 357 16 | 16 0 | 0 0 | 0 1 | 1 110 | 111 52 431 | 52 431 9 25.01.2022 10:40 1
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Vysoká škola ekonomická v Praze vse ABA006 5.7.2 https://kramerius.vse.cz 22 | 22 1 291 | 1 295 192 446 | 193 309 1 290 | 1 294 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 5 10.11.2021 14:11 77
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě svkos OSA001 5.5.0 https://kramerius.svkos.cz 20 | 22 828 | 2 318 413 300 | 752 358 724 | 2 125 104 | 165 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 0 | 0 19 312 | 21 358 17 24.01.2022 10:08 2
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní technická knihovna ntk ABA013 5.5.0 https://kramerius.techlib.cz https://kramerius.techlib.cz 15 | 15 632 | 2 173 224 221 | 532 441 604 | 2 144 27 | 28 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 17 05.01.2022 11:56 21
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Mendelova univerzita v Brně mendelu BOD006 5.3.2 http://kramerius4.mendelu.cz 6 | 6 516 | 1 131 189 716 | 218 152 516 | 655 0 | 0 0 | 476 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 02.10.2016 18:56 1942
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského npmk ABA012 5.5.0 https://kramerius.npmk.cz https://kramerius.npmk.cz 0 | 0 370 | 583 51 705 | 79 842 370 | 583 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 25.01.2022 11:17 1
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní muzeum nm ABA010 5.7.3 https://kramerius.nm.cz http://kramerius.nm.cz 12 | 14 352 | 422 750 682 | 788 325 4 | 9 54 | 57 0 | 0 0 | 0 266 | 328 0 | 0 28 | 28 0 | 0 0 | 18 474 9 17.01.2022 11:56 9
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Karlovy Vary kkkv KVG001 5.3.8 http://k4.kr-karlovarsky.cz 4 | 6 342 | 789 145 786 | 254 002 327 | 767 15 | 22 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 26.02.2020 15:11 700
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská vědecká knihovna v Liberci kvkli LIA001 5.7.3 https://kramerius.kvkli.cz 5 | 10 315 | 4 278 883 931 | 1 741 953 267 | 4 190 48 | 88 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 13.01.2022 08:30 13
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Vysočiny kkvhb HBG001 5.7.3 https://kramerius.kkvysociny.cz https://kramerius.kkvysociny.cz 0 | 0 274 | 1 745 173 606 | 497 748 232 | 1 668 42 | 77 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 11 20.01.2022 11:48 6
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Středočeská vědecká knihovna v Kladně svkkl KLG001 5.3.4 http://kramerius.svkkl.cz 14 | 18 243 | 2 355 78 870 | 467 804 214 | 2 084 28 | 256 0 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 10 0 | 0 0 | 2 1 21.01.2022 16:38 5
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně kfbz ZLG001 5.3.9 http://kramerius.kfbz.cz http://kramerius.kfbz.cz 36 | 36 177 | 2 722 141 378 | 360 117 147 | 660 30 | 72 0 | 0 0 | 0 0 | 1 990 0 | 0 0 | 0 0 | 0 611 | 1 474 0 27.10.2020 07:04 456
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem svkul ULG001 5.7.2 https://kramerius.svkul.cz 5 | 18 159 | 1 051 98 737 | 513 577 155 | 917 3 | 36 1 | 98 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 10.03.2021 12:32 322
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Židovské muzeum v Praze zmp ABE323 5.7.2 https://kramerius.jewishmuseum.cz 1 | 2 127 | 154 103 127 | 179 285 118 | 128 9 | 26 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 16.07.2020 16:22 559
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní filmový archiv nfa ABC135 5.3.9 https://library.nfa.cz 13 | 13 67 | 306 34 052 | 457 103 46 | 138 21 | 168 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 3 622 5 03.03.2021 19:20 329
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd cuni_fsv ABD103 5.5.0 http://kramerius.fsv.cuni.cz http://kramerius.cuni.cz/fsv 5 | 5 66 | 101 419 838 | 874 300 9 | 13 54 | 85 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 3 0 | 0 1 08.09.2020 09:19 505
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vsup ABD024 5.5.0 https://kramerius.vsup.cz 0 | 0 60 | 127 8 073 | 17 636 60 | 126 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 24.11.2021 12:58 63
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Národní archiv nacr ABE343 5.7.2 https://kramerius.nacr.cz 5 | 6 33 | 33 194 316 | 194 316 13 | 13 20 | 20 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 02.01.2022 18:21 24
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní ústav lidové kultury nulk HOE801 5.5.0 https://kramerius.nulk.cz https://kramerius.nulk.cz/ 0 | 0 32 | 54 12 626 | 28 544 30 | 50 2 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 24.05.2021 14:53 247
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Krajská knihovna v Pardubicích kkp PAG001 5.5.0 https://kramerius.knihovna-pardubice.cz https://kramerius.knihovna-pardubice.cz 0 | 0 30 | 56 12 721 | 129 024 28 | 39 2 | 17 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 11.11.2021 06:11 76
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Muzeum Jindřichohradecka mjh JHE301 5.5.0 https://kramerius.mjh.cz http://kramerius.mjh.cz 0 | 0 29 | 33 209 634 | 306 247 4 | 4 25 | 29 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 244 | 350 0 15.06.2021 20:16 225
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta cuni_lf1 ABD134 5.7.2 https://kramerius.lf1.cuni.cz http://kramerius.cuni.cz/lf1 0 | 0 27 | 33 18 735 | 62 531 24 | 29 3 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 28.12.2021 12:03 29
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Městská knihovna Česká Třebová mkct UOG505 5.3.6 https://k5.digiknihovna.cz 7 | 7 21 | 21 21 861 | 21 861 5 | 5 4 | 4 12 | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 21.12.2017 11:00 1497
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje svkpk PNA001 5.1.1-SNAPSHOT https://k5.svkpk.cz 0 | 0 6 | 84 31 667 | 493 379 0 | 37 6 | 47 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 77 125 | 401 332 0 09.06.2021 11:54 231
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Husitské muzeum v Táboře hmt TAE301 5.4.2 http://kramerius.husitskemuzeum.cz 0 | 0 5 | 5 27 814 | 27 814 0 | 0 5 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 18.02.2019 03:35 1073
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický vugtk 5.4.2 https://kramerius.vugtk.cz 0 | 0 3 | 15 71 578 | 125 469 0 | 3 3 | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 06.06.2019 15:29 965
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Západočeské muzeum v Plzni zcm PNE303 5.3.3 https://kramerius.zcm.cz 1 | 10 2 | 42 20 345 | 488 520 0 | 0 2 | 42 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 05.05.2016 13:26 2092
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Lesnický a myslivecký digitální archiv lmda 5.5.0 http://lesnickaprace4.cust.ignum.cz http://lmda.silvarium.cz 0 | 0 2 | 2 86 089 | 86 089 0 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 21.12.2021 11:14 36
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Uměleckoprůmyslové museum v Praze upm ABE310 5.7.2 https://kramerius.upm.cz https://kramerius.upm.cz 1 | 11 1 | 15 11 652 | 71 885 0 | 0 1 | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 24.05.2021 18:09 247
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Historický ústav AV ČR huav ABB036 5.7.3 http://147.231.23.44 http://147.231.23.44 0 | 0 1 | 1 80 | 80 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 15.12.2021 10:08 42
Detail

Posledni obnova 26.01.2022 08:02:53