Logo svkhk
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Název: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Anglický Název: Research Library in Hradec Králové

Web knihovny: http://www.svkhk.cz

Adresa knihovny: Hradecká 1250/2, Hradec Králové 500 03

Identifikátor Kraméria: svkhk

K4 klient: http://kramerius4.svkhk.cz/search/

K5 klient: http://kramerius4.svkhk.cz/client/

Digitální knihovna: http://www.digitalniknihovna.cz/svkhk/

Android: ANO

iOS: ANO

Verze: 5.3.9

Vybrané (veřejné/všechny): 17/20

Počet dokumentů (veřejné/všechny): 1 293/2 891

Počet stran (veřejné/všechny): 416 650/1 464 452

Email: webmaster@svkhk.cz

PDF Max Range: 20

Intro:

Digitální knihovna SVK HK obsahuje digitalizovaná vydání periodik a monografií převážně z 19. a 20. století, které má Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové ve svém fondu. Jedná se především o regionální dokumenty, vztahující se k autorům a území současného Královéhradeckého kraje.

Při zpřístupňování digitalizovaných kopií respektujeme ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dokumenty, u kterých uplynula doba trvání majetkových práv, jsou volně přístupné odkudkoli z internetu. U dokumentů podléhajících ochranné lhůtě autorského zákona jsou volně přes internet přístupná pouze popisná metadata, obrazové soubory jsou pak dostupné na několika (pro tyto účely vymezených) počítačích v budově. Tyto stanice najdete ve 4. a 5. nadzemním podlaží SVK HK. Pokud chcete v DK SVK HK vyhledat pouze veřejně přístupné dokumenty, můžete použít filtr Dostupnost: veřejné.

Upozornění – digitální knihovna není optimalizována pro starší verze prohlížeče Internet Explorer, doporučujeme použít Firefox nebo Chrome.

Podrobnější informace k používání digitální knihovny v systému K4 najdete pod tlačítkem Nápověda.

Své dotazy či připomínky prosím směrujte na adresu digitalizace@svkhk.cz.

Right Message:
Tento dokument není veřejně přístupný.