Logo mzk
Moravská zemská knihovna

Název: Moravská zemská knihovna

Anglický Název: Moravian Library

Web knihovny: http://www.mzk.cz

Adresa knihovny: Kounicova 65a, Brno 601 87

Identifikátor Kraméria: mzk

K4 klient: https://kramerius.mzk.cz/search/

K5 klient: https://kramerius.mzk.cz/client/

Digitální knihovna: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/

Android: ANO

iOS: ANO

Verze: 5.4.1

Vybrané (veřejné/všechny): 24/24

Počet dokumentů (veřejné/všechny): 34 521/207 339

Počet stran (veřejné/všechny): 7 630 643/52 943 052

Email:

PDF Max Range: 100

Intro:


Obsah Digitální knihovny MZK

V Digitální knihovně MZK v Brně najdete digitalizované:

  • knihy
  • periodika
  • mapy
  • rukopisy
  • archiválie
  • zvukové nahrávky
  • grafiky
  • hudebniny
  • elektronické dokumenty, které byly vytvořeny přímo v digitální podobě (např. odborné sborníky)

Do budoucna máme v plánu přidávat další tituly, včetně starých map, grafik či digitalizovaných gramodesek. Na dokumenty je odkazováno z našeho knihovního katalogu Vufind. Odkaz je pojmenován jako "Digitalizovaný dokument".

Stručný návod pro práci s Digitální knihovnou MZK najdete zde.

Autorsko-právní ochrana

Některé dokumenty jsou přístupné veřejně a některé lze prohlížet pouze v budově knihovny z důvodu autorsko-právní ochrany. Zpřístupnit dokumenty veřejně můžeme až 70 let po smrti autora či spoluautora (v případě periodik a neznámých autorů 70 let od vydání) a 50 let trvají nakladatelská práva.

Neveřejné dokumenty jsou přístupné z počítačů na studovnách Moravské zemské knihovny v Brně. Pokud se Vám zdá, že by dokument měl být veřejně přístupný, napište nám!

Jakékoliv připomínky pište na mail digitalniknihovna@mzk.cz.


Poslední aktualizace 27. října 2016, Lenka Damborská

Right Message:

Jak se k dokumentu dostanu?

Dokument je možné prohlížet a tisknout na počítačích v budově Moravské zemské knihovny v Brně. Po přihlášení na počítač zvolte na ploše ikonu "Digitální knihovna MZK", kde získáte přístup k plným textům.

Více informací lze získat na webu Moravské zemské knihovny v Brně.

V případě dotazů pište na adresu digitalniknihovna@mzk.cz