Klienti Název Kód Sigla Verze Kramerius Uživatelské rozhraní Vybrané Dokumenty Stránky Knihy Periodika Mapy Grafiky Nahrávky Archiválie Hudebniny Rukopisy Články Sbírky Poslední přírustek OAI Provider HTTPS
K UI DK Ic android black Ic ios black Moravská zemská knihovna v Brně mzk BOA001 5.7.2 https://kramerius.mzk.cz http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/ 23 | 25 52 873 | 248 166 7 386 856 | 61 208 850 21 659 | 210 343 698 | 3 525 9 514 | 12 682 18 819 | 18 822 167 | 689 548 | 548 1 228 | 1 316 240 | 241 10 917 | 81 845 83 25.10.2021 13:49 1
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Vědecká knihovna v Olomouci vkol OLA001 5.3.3 https://kramerius.kr-olomoucky.cz 24 | 27 1 249 | 1 335 3 066 556 | 3 454 147 662 | 698 158 | 203 302 | 306 16 | 16 0 | 0 0 | 0 1 | 1 110 | 111 52 431 | 52 431 9 25.10.2021 13:59 1
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové svkhk HKA001 5.7.2 https://kramerius4.svkhk.cz https://kramerius.svkhk.cz 18 | 20 2 479 | 4 381 829 200 | 1 841 441 2 341 | 4 060 138 | 321 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 36 25.10.2021 10:26 1
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem svkul ULG001 5.7.2 https://kramerius.svkul.cz 5 | 18 159 | 1 051 98 737 | 513 577 155 | 917 3 | 36 1 | 98 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 10.03.2021 12:32 230
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Knihovna Akademie věd ČR knav ABA007 5.7.2 https://kramerius.lib.cas.cz https://kramerius.lib.cas.cz 15 | 15 1 956 | 6 176 1 763 420 | 4 147 838 1 817 | 5 935 139 | 240 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 63 692 | 93 991 76 21.10.2021 11:40 5
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Městská knihovna Česká Třebová mkct UOG505 5.3.6 https://k5.digiknihovna.cz 7 | 7 21 | 21 21 861 | 21 861 5 | 5 4 | 4 12 | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 21.12.2017 11:00 1405
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Digitální studovna Ministerstva obrany ČR dsmo 5.5.0 https://kramerius.army.cz https://digitalnistudovna.army.cz 0 | 0 3 301 | 3 315 2 100 796 | 2 104 944 3 100 | 3 113 192 | 193 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 8 | 8 0 | 0 273 370 | 273 370 12 22.10.2021 14:23 4
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Městská knihovna v Praze mlp ABG001 5.7.2 https://kramerius4.mlp.cz https://digitalniknihovna.mlp.cz 3 | 3 5 438 | 9 466 883 542 | 1 604 695 3 289 | 5 990 85 | 249 0 | 0 0 | 0 0 | 107 0 | 0 2 064 | 3 120 0 | 0 0 | 1 31 16.10.2021 02:14 10
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Karlovy Vary kkkv KVG001 5.3.8 http://k4.kr-karlovarsky.cz 4 | 6 342 | 789 145 786 | 254 002 327 | 767 15 | 22 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 26.02.2020 15:11 608
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská vědecká knihovna v Liberci kvkli LIA001 5.5.0 https://kramerius.kvkli.cz 5 | 10 304 | 3 891 881 169 | 1 728 631 257 | 3 803 47 | 88 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 10.08.2021 13:16 77
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje svkpk PNA001 5.1.1-SNAPSHOT https://k5.svkpk.cz 0 | 0 6 | 84 31 667 | 493 379 0 | 37 6 | 47 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 77 125 | 401 332 0 09.06.2021 11:54 139
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní filmový archiv nfa ABC135 5.3.9 https://library.nfa.cz 13 | 13 67 | 306 34 052 | 457 103 46 | 138 21 | 168 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 3 622 5 03.03.2021 19:20 237
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Židovské muzeum v Praze zmp ABE323 5.7.2 https://kramerius.jewishmuseum.cz 1 | 2 127 | 154 103 127 | 179 285 118 | 128 9 | 26 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 16.07.2020 16:22 467
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní muzeum nm ABA010 5.5.0 https://kramerius.nm.cz http://kramerius.nm.cz 12 | 14 300 | 370 722 241 | 759 884 4 | 9 52 | 55 0 | 0 0 | 0 243 | 305 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 18 474 9 19.10.2021 04:50 7
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Západočeské muzeum v Plzni zcm PNE303 5.3.3 http://kramerius.zcm.cz 1 | 10 2 | 42 20 345 | 488 520 0 | 0 2 | 42 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 05.05.2016 13:26 2000
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích cbvk CBA001 5.3.8 https://kramerius.cbvk.cz 25 | 33 1 976 | 2 294 1 644 397 | 2 764 834 784 | 933 230 | 311 904 | 992 0 | 0 0 | 0 0 | 0 58 | 58 0 | 0 741 | 5 216 4 22.10.2021 12:12 4
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně kfbz ZLG001 5.3.9 http://kramerius.kfbz.cz http://kramerius.kfbz.cz 36 | 36 177 | 2 722 141 378 | 360 117 147 | 660 30 | 72 0 | 0 0 | 0 0 | 1 990 0 | 0 0 | 0 0 | 0 611 | 1 474 0 27.10.2020 07:04 364
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní knihovna České republiky nkp ABA000 5.7.2 https://www.ndk.cz https://www.ndk.cz 31 | 31 32 996 | 224 647 11 225 399 | 66 174 950 29 510 | 216 662 1 270 | 4 270 1 531 | 2 934 0 | 0 0 | 0 0 | 0 685 | 781 0 | 0 0 | 0 31 25.10.2021 13:47 1
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd cuni_fsv ABD103 5.5.0 http://kramerius.fsv.cuni.cz http://kramerius.cuni.cz/fsv 5 | 5 66 | 101 420 358 | 874 820 9 | 13 54 | 85 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 3 0 | 0 1 08.09.2020 09:19 413
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní technická knihovna ntk ABA013 5.5.0 https://kramerius.techlib.cz https://kramerius.techlib.cz 15 | 15 597 | 2 159 216 544 | 529 562 569 | 2 130 27 | 28 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 17 14.09.2021 15:14 42
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Středočeská vědecká knihovna v Kladně svkkl KLG001 5.3.4 http://kramerius.svkkl.cz 14 | 18 243 | 2 201 78 870 | 445 950 214 | 1 930 28 | 256 0 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 10 0 | 0 0 | 2 1 14.10.2021 13:00 12
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Lesnický a myslivecký digitální archiv lmda 5.5.0 http://lesnickaprace4.cust.ignum.cz http://lmda.silvarium.cz 0 | 0 2 | 2 85 449 | 85 449 0 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 17.09.2021 13:57 39
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Knihovna Antonína Švehly uzei ABA009 5.7.2 https://kramerius.uzei.cz http://dk.uzei.cz 2 | 2 2 584 | 2 670 491 298 | 550 813 2 525 | 2 608 59 | 62 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 19.10.2021 14:13 7
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě svkos OSA001 5.5.0 https://kramerius.svkos.cz 20 | 22 825 | 2 286 406 456 | 748 266 721 | 2 093 104 | 165 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 0 | 0 19 178 | 21 358 17 04.10.2021 07:40 22
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický vugtk 5.4.2 https://kramerius.vugtk.cz 0 | 0 3 | 15 71 578 | 125 469 0 | 3 3 | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 06.06.2019 15:29 873
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Vysoká škola ekonomická v Praze vse ABA006 5.7.2 https://kramerius.vse.cz 22 | 22 1 291 | 1 295 192 446 | 193 309 1 290 | 1 294 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 5 30.09.2021 22:40 26
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní lékařská knihovna nlk ABA008 5.5.0 https://kramerius.medvik.cz 0 | 0 1 759 | 7 551 1 013 160 | 1 946 913 897 | 6 585 213 | 317 0 | 0 649 | 649 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 14 206 | 24 233 0 21.10.2021 14:40 5
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Mendelova univerzita v Brně mendelu BOD006 5.3.2 http://kramerius4.mendelu.cz 6 | 6 516 | 1 131 189 716 | 218 152 516 | 655 0 | 0 0 | 476 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 02.10.2016 18:56 1850
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Vysočiny kkvhb HBG001 5.3.6 http://kramerius.kkvysociny.cz http://kramerius.kkvysociny.cz 0 | 0 271 | 1 740 173 215 | 481 964 230 | 1 664 41 | 76 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 11 14.11.2019 08:46 712
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Česká Digitální knihovna cdk 5.4.4_cdk https://cdk.lib.cas.cz https://cdk.lib.cas.cz 23 | 23 22 262 | 145 736 9 692 464 | 44 004 233 16 777 | 133 675 1 089 | 3 332 1 756 | 2 454 24 | 25 13 | 2 399 113 | 113 1 956 | 3 202 534 | 536 137 594 | 217 580 15 13.10.2021 08:53 13
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Národní archiv nacr ABE343 5.5.0 https://kramerius.nacr.cz 5 | 6 33 | 33 161 808 | 161 808 13 | 13 20 | 20 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 03.03.2021 09:06 237
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light DiFMOE d 5.5.0 https://kramerius.difmoe.eu 15 | 15 4 627 | 4 656 2 001 689 | 2 006 189 1 003 | 1 031 249 | 249 11 | 11 3 207 | 3 208 0 | 0 154 | 154 0 | 0 3 | 3 0 | 0 8 20.10.2021 11:10 6 http://oai.difmoe.eu
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta cuni_lf1 ABD134 5.7.2 https://kramerius.lf1.cuni.cz http://kramerius.cuni.cz/lf1 0 | 0 27 | 32 18 735 | 57 896 24 | 28 3 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 08.07.2021 09:08 110
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Muzeum východních Čech v Hradci Králové mvchk HKE302 4.6.2 http://k4.muzeumhk.cz ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ?
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Muzeum Jindřichohradecka mjh JHE301 5.5.0 https://kramerius.mjh.cz http://kramerius.mjh.cz 0 | 0 29 | 33 209 634 | 306 247 4 | 4 25 | 29 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 244 | 350 0 15.06.2021 20:16 133
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vsup ABD024 5.5.0 https://kramerius.vsup.cz 0 | 0 56 | 123 7 501 | 17 064 56 | 122 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 22.10.2021 08:53 4
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Uměleckoprůmyslové museum v Praze upm ABE310 5.7.2 https://kramerius.upm.cz https://kramerius.upm.cz 1 | 11 1 | 15 11 652 | 71 885 0 | 0 1 | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 24.05.2021 18:09 155
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Univerzita Karlova cuni ABC013 5.7.2 https://kramerius.cuni.cz http://kramerius.cuni.cz/uk/ 0 | 0 1 185 | 1 500 12 303 | 107 284 140 | 454 2 | 3 1 043 | 1 043 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 6 22.10.2021 11:07 4
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Krajská knihovna v Pardubicích kkp PAG001 5.5.0 https://kramerius.knihovna-pardubice.cz https://kramerius.knihovna-pardubice.cz 0 | 0 24 | 28 16 119 | 37 108 22 | 25 2 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 22.10.2021 13:16 4
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského npmk ABA012 5.5.0 https://kramerius.npmk.cz https://kramerius.npmk.cz 0 | 0 274 | 427 36 367 | 54 648 274 | 427 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 25.10.2021 13:46 1
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Katalóg digitálnej knižnice snk MT001 https://onk.snk.sk/catalogue https://onk.snk.sk/ 0 | 0 ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? 5
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Husitské muzeum v Táboře hmt TAE301 5.4.2 http://kramerius.husitskemuzeum.cz 0 | 0 5 | 5 27 814 | 27 814 0 | 0 5 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 18.02.2019 03:35 981
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní ústav lidové kultury nulk HOE801 5.5.0 https://kramerius.nulk.cz https://kramerius.nulk.cz/ 0 | 0 32 | 54 12 626 | 28 544 30 | 50 2 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 24.05.2021 14:53 155
Detail

Posledni obnova 25.10.2021 17:31:24