Klienti Název Kód Sigla Verze Kramerius Uživatelské rozhraní Vybrané Dokumenty Stránky Knihy Periodika Mapy Grafiky Nahrávky Archiválie Hudebniny Rukopisy Články Sbírky Poslední přírustek OAI Provider HTTPS
K UI DK Ic android black Ic ios black Moravská zemská knihovna mzk BOA001 5.4.2 https://kramerius.mzk.cz http://www.digitalniknihovna.cz 25 | 25 37 436 | 214 679 8 509 508 | 55 376 881 17 689 | 190 762 976 | 2 835 9 171 | 10 695 8 447 | 8 449 16 | 689 548 | 548 349 | 460 240 | 241 56 348 | 82 237 25 12.07.2019 13:17 3
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Vědecká knihovna v Olomouci vkol OLA001 5.3.3 http://kramerius.kr-olomoucky.cz 18 | 27 886 | 1 008 1 954 926 | 3 318 138 374 | 395 91 | 187 295 | 299 16 | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 0 110 | 111 8 696 | 52 431 8 21.05.2019 10:25 55
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové svkhk HKA001 5.4.2 http://kramerius4.svkhk.cz 18 | 20 1 705 | 3 319 675 023 | 1 566 729 1 576 | 3 033 129 | 286 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 35 12.06.2019 10:15 33
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem svkul ULG001 5.3.9 https://kramerius.svkul.cz 5 | 18 161 | 1 048 77 411 | 496 101 157 | 916 3 | 34 1 | 98 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 19.06.2019 16:05 26
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Knihovna Akademie věd ČR knav ABA007 5.4.2 https://kramerius.lib.cas.cz https://kramerius.lib.cas.cz 15 | 15 671 | 4 106 1 581 104 | 3 546 855 560 | 3 899 111 | 206 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 37 459 | 59 957 68 03.07.2019 06:52 12
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Městská knihovna Česká Třebová mkct UOG505 5.3.6 https://k5.digiknihovna.cz 7 | 7 21 | 21 21 861 | 21 861 5 | 5 4 | 4 12 | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 21.12.2017 11:00 571
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Digitální studovna Ministerstva obrany ČR dsmo 5.3.9 https://kramerius.army.cz 12 | 12 889 | 891 1 037 407 | 1 038 467 753 | 755 136 | 136 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 50 141 | 50 141 8 13.07.2019 10:49 2
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Městská knihovna v Praze mlp ABG001 5.4.1 http://kramerius4.mlp.cz 3 | 12 5 225 | 9 191 784 106 | 1 410 171 3 157 | 5 767 57 | 217 0 | 0 0 | 0 0 | 107 0 | 0 2 011 | 3 100 0 | 0 0 | 1 31 01.07.2019 17:53 14
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Karlovy Vary kkkv KVG001 5.3.3 http://k4.kr-karlovarsky.cz 4 | 6 319 | 782 78 622 | 190 142 311 | 767 8 | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 19.07.2017 14:19 726
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská vědecká knihovna v Liberci kvkli LIA001 5.3.6 http://kramerius.kvkli.cz 5 | 10 112 | 3 857 644 646 | 1 514 130 95 | 3 798 17 | 59 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 11.04.2019 12:11 95
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje svkpk PNA001 5.1.1-SNAPSHOT http://k4.svkpl.cz 0 | 0 1 | 79 8 830 | 470 542 0 | 37 1 | 42 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 324 207 0 02.10.2018 18:00 286
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní filmový archiv nfa ABC135 5.3.9 http://library.nfa.cz 13 | 13 44 | 251 13 728 | 411 152 25 | 91 19 | 160 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 3 508 5 27.02.2019 14:57 138
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Židovské muzeum v Praze zmp ABE323 5.4.2 http://kramerius4.jewishmuseum.cz 0 | 2 115 | 152 44 679 | 171 767 111 | 128 4 | 24 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 10.01.2019 15:31 186
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní muzeum nm ABA010 5.4.2 http://kramerius.nm.cz http://kramerius.nm.cz 12 | 14 290 | 354 525 723 | 537 953 2 | 3 44 | 46 0 | 0 0 | 0 244 | 305 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 200 7 15.06.2019 08:51 30
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Západočeské muzeum v Plzni zcm PNE303 5.3.3 http://kramerius.zcm.cz 1 | 10 2 | 42 20 345 | 488 520 0 | 0 2 | 42 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 05.05.2016 13:26 1166
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích cbvk CBA001 5.3.8 http://kramerius.cbvk.cz 29 | 33 1 664 | 1 897 1 589 074 | 2 549 136 536 | 604 225 | 301 903 | 992 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 724 | 4 809 4 03.04.2019 14:37 103
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně kfbz ZLG001 5.3.9 http://dlib.kfbz.cz 36 | 36 125 | 733 67 698 | 368 572 122 | 660 3 | 73 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 474 0 11.02.2019 10:49 154
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní knihovna České republiky nkp ABA000 5.4.0 http://kramerius5.nkp.cz http://kramerius5.nkp.cz 31 | 31 25 418 | 198 242 8 683 574 | 56 411 127 23 786 | 193 930 713 | 2 927 562 | 949 0 | 0 0 | 0 0 | 0 357 | 436 0 | 0 0 | 0 16 15.07.2019 07:50 0
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd cuni_fsv ABD103 5.4.2 http://kramerius.fsv.cuni.cz 5 | 5 66 | 123 403 309 | 872 554 9 | 36 54 | 84 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 3 0 | 0 1 30.05.2019 11:50 46
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní technická knihovna ntk ABA013 5.4.2 https://kramerius.techlib.cz https://kramerius.techlib.cz 14 | 15 564 | 1 978 196 223 | 461 158 544 | 1 954 19 | 23 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 16 12.07.2019 12:54 3
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Středočeská vědecká knihovna v Kladně svkkl KLG001 5.3.4 http://kramerius.svkkl.cz 14 | 18 239 | 1 923 78 026 | 417 511 210 | 1 662 28 | 256 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 5 0 | 0 0 | 2 1 24.05.2019 09:32 52
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Lesnický a myslivecký digitální archiv lmda 5.0.2 http://lmda.silvarium.cz 1 | 5 2 | 2 80 141 | 80 141 0 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 19.01.2019 18:05 177
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Knihovna Antonína Švehly uzei ABA009 5.4.1 https://kramerius.uzei.cz 2 | 2 1 389 | 1 480 265 269 | 331 162 1 350 | 1 437 39 | 43 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 03.06.2019 11:49 42
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě svkos OSA001 5.3.6 https://camea2.svkos.cz 19 | 22 643 | 1 903 361 253 | 680 479 556 | 1 748 85 | 149 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 5 0 | 0 18 479 | 20 252 22 03.07.2019 14:29 12
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický vugtk 4.8.3 http://knihovna.vugtk.cz:8080 ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ?
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Vysoká škola ekonomická v Praze vse ABA006 5.3.9 https://kramerius.vse.cz 0 | 0 568 | 961 85 573 | 144 108 567 | 960 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 12.02.2019 12:33 153
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní lékařská knihovna nlk ABA008 5.3.4 http://kramerius.medvik.cz 0 | 0 849 | 6 377 751 996 | 1 703 998 668 | 6 100 181 | 277 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 11 662 | 20 838 0 10.01.2019 12:13 186
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Mendelova univerzita v Brně mendelu BOD006 5.3.2 http://kramerius4.mendelu.cz 6 | 6 516 | 1 131 189 716 | 218 152 516 | 655 0 | 0 0 | 476 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 02.10.2016 18:56 1016
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Vysočiny kkvhb HBG001 5.3.6 http://kramerius.kkvysociny.cz 0 | 0 263 | 1 681 164 565 | 470 249 223 | 1 605 40 | 76 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 11 22.06.2018 13:42 388
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Česká Digitální knihovna cdk 5.3.6.3_cdk https://cdk.lib.cas.cz 23 | 23 16 167 | 132 866 7 829 329 | 39 863 964 11 040 | 123 650 810 | 2 657 1 750 | 2 386 30 | 31 15 | 410 113 | 113 1 875 | 3 083 534 | 536 91 616 | 138 471 10 12.06.2019 10:15 33
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Národní archiv nacr ABE343 5.4.0 http://kramerius.nacr.cz 6 | 6 32 | 32 92 867 | 92 867 13 | 13 19 | 19 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 14.06.2018 07:26 396
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light DiFMOE d 5.4.2 http://kramerius.difmoe.eu 15 | 15 3 584 | 3 613 1 674 789 | 1 679 286 1 001 | 1 029 203 | 203 11 | 11 2 235 | 2 236 0 | 0 131 | 131 0 | 0 3 | 3 0 | 0 8 10.07.2019 10:12 5 http://oai.difmoe.eu
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta cuni_lf ABD134 5.4.2 http://kramerius.lf1.cuni.cz 0 | 0 24 | 25 14 514 | 14 514 22 | 22 2 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 24.06.2019 11:10 21
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Muzeum východních Čech v Hradci Králové mvchk HKE302 4.6.2 http://k4.muzeumhk.cz ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ?
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Slezská univerzita v Opavě slu OPD001 5.0.1 http://kramerius.slu.cz ? | ? 130 | 130 49 911 | 49 911 130 | 130 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 01.04.2015 12:16 1566
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Muzeum Jindřichohradecka mjh JHE301 5.0.1 http://kramerius.mjh.cz:8080 ? | ? 3 | 31 24 026 | 142 940 ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ?
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vsup ABD024 5.3.6 https://kramerius.vsup.cz 0 | 0 35 | 97 4 373 | 8 485 35 | 97 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 24.05.2019 07:39 52
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Uměleckoprůmyslové museum v Praze upm ABE310 5.4.2 http://88.103.250.210 1 | 11 1 | 11 11 652 | 60 219 0 | 0 1 | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 27.11.2018 17:12 230
Detail

Posledni obnova 15.07.2019 10:11:26