Stav Klienti Název Verze Vybrané Dokumenty Stránky
Logo mzk OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Moravská zemská knihovna 5.3.9 26 26 31 490 191 742 6 568 958 47 704 406 Detail
Logo vkol OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Vědecká knihovna v Olomouci 5.3.3 18 27 834 955 1 910 110 3 255 762 Detail
Logo svkhk OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 5.3.9 17 20 963 2 416 341 187 1 352 881 Detail
Logo svkul OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 5.3.9 5 18 144 822 74 242 452 078 Detail
Logo knav OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Knihovna Akademie věd ČR 5.3.8 17 18 404 3 442 1 415 096 3 280 850 Detail
Logo mkct OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Městská knihovna Česká Třebová 5.3.6 7 7 21 21 19 870 19 870 Detail
Logo dsmo OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Digitální studovna Ministerstva obrany ČR 5.3.9 12 12 183 276 373 378 437 732 Detail
Logo mlp OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Městská knihovna v Praze 5.3.7 1 12 3 040 8 840 423 880 1 359 066 Detail
Logo kkkv OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Karlovy Vary 5.3.3 4 6 318 782 78 534 190 142 Detail
Logo kvkli OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Krajská vědecká knihovna v Liberci 5.3.6 4 10 6 3 857 149 869 1 466 305 Detail
Logo svkpk OK K4 K5 DK Ic android light Ic ios light Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 5.1.1-SNAPSHOT 0 0 1 79 8 830 470 542 Detail
Logo nfa OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Národní filmový archiv 5.3.9 13 13 39 220 13 479 391 510 Detail
Logo zmp OK K4 K5 DK Ic android light Ic ios light Židovské muzeum v Praze 5.3.9 0 2 113 137 31 110 155 869 Detail
Logo nm OK K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Národní muzeum 5.3.7 0 5 5 45 26 197 471 481 Detail
Logo zcm OK? K4 K5 DK Ic android light Ic ios light Západočeské muzeum v Plzni 5.3.3 1 10 2 42 20 345 488 520 Detail
Logo cbvk OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 5.3.8 29 33 1 608 1 839 1 547 909 2 442 092 Detail
Logo kfbz OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 5.3.9 36 36 127 741 66 048 367 914 Detail
Logo nkp OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Národní knihovna České republiky 5.3.3 30 31 20 926 174 072 6 327 806 47 585 854 Detail
Logo cuni fsv OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd 5.3.6 5 5 66 121 391 524 790 728 Detail
Logo ntk OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Národní technická knihovna 5.3.6 14 15 562 1 903 196 509 443 142 Detail
Logo svkkl OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Středočeská vědecká knihovna v Kladně 5.3.4 13 18 208 1 838 64 371 401 452 Detail
Missing NOT OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Lesnický a myslivecký digitální archiv 5.0.2 1 5 2 2 78 249 78 249 Detail
Logo uzei OK K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Knihovna Antonína Švehly 5.3.8 0 0 580 584 125 508 126 677 Detail
Logo svkos OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 5.3.6 18 22 572 1 690 338 221 637 734 Detail
Missing NOT OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický 4.8.3 ? ? ? ? ? ? Detail
Logo vse OK K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Vysoká škola ekonomická v Praze 5.3.9 0 0 768 848 115 557 125 223 Detail
Logo nlk OK K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Národní lékařská knihovna 5.3.4 0 0 839 6 314 705 223 1 588 601 Detail
Logo mendelu OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Mendelova univerzita v Brně 5.3.2 6 6 516 1 131 189 716 218 152 Detail
Logo kkvhb OK K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Vysočiny 5.3.6 0 0 235 1 643 82 889 358 375 Detail
Logo cdk OK? K4 K5 Alt Ic android black Ic ios black Česká Digitální knihovna 5.3.6.3_cdk 23 23 13 266 128 885 5 913 307 36 592 360 Detail
Logo nm OK? K4 K5 Alt Ic android black Ic ios black Národní muzeum - Zvuk 5.4.1 3 5 247 292 115 752 Detail
Logo nacr OK? K4 K5 DK Ic android light Ic ios light Národní archiv 5.3.4 6 6 21 21 90 534 90 534 Detail
Flag de OK? K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light DiFMOE 5.3.4 15 15 277 277 1 015 733 1 015 733 Detail
Missing OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta 5.3.9 0 0 0 6 0 2 027 Detail
Missing NOT OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Muzeum východních Čech v Hradci Králové 4.6.2 ? ? ? ? ? ? Detail
Missing NOT OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Slezská univerzita v Opavě 5.0.1 ? ? 130 130 49 911 49 911 Detail
Missing NOT OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Muzeum Jindřichohradecka 5.0.1 ? ? 8 31 99 363 142 940 Detail

Posledni obnova 25.02.2018 10:03:25